امروز برابر است با :11 ژوئیه, 2020

مدرن تاکینگ

قسمت هایی از گفته های توماس در کتاب ۱۰۰% Anders

کارگردانان پشت پرده مدرن تاکینگ ، قسمت چهارم : Axel Breitung

به نظر شما بیشترین طرفداران مدرن تاکینگ در کدام کشور است؟

اولین مجله تخصصی درباره مدرن تاکینگ منتشر خواهد شد…!

مروری جامع بر Bad Boys Blue، رقیبی سرسخت برای مدرن تاکینگ

حضور جدید مدرن تاکینگ بار دیگر در چارت های موسیقی​

David Rienau : قرار بود خواننده مدرن تاکینگ باشم!​

دیتر : داستان مدرن تاکینگ تمام شده است …

سال ۲۰۱۰ میلادی و زمزمه های تشکیل دوباره مدرن تاکینگ

نظر سنجی مجله BILD به مناسبت ۲۵ سال تشکیل گروه مدرن تاکینگ