امروز برابر است با :30 ژوئیه, 2021
توماس آندرس

مصاحبه بدون حرف مجله Sueddeutsche Zeitung با توماس آندرس!

توماس آندرس اخیرا مصاحبه جالبی با مجله Sueddeutsche Zeitung انجام داده است. علت جالبی این مصاحبه بدون رد و بدل شدن هیچ کلام است که در نوع خود جالب توجه است!

مصاحبه کننده سوالاتی می پرسد و می بایست توماس با حرکات و ژست صورت و بدن پاسخ خود را اعلام کند!

 

– چه طوری همیشه این چهره را دارید؟

– چه چیزی از دهه ۸۰ را از دست ندادید؟

– تا چه حد امکان دارد صدای شما را در مسابقه موسیقی DSDS بشنویم؟

– مردم وقتی شما را در شهر برلین در خیابان می بینند چه واکنشی دارند؟

– و نگاه مردم در مسکو چگونه است؟

– و نگاه شما به آن ها چگونه است؟

– واکنش شما از اینکه تلفن زنگ بخورد و آن طرف خط بگوید: «سلام توماس، من دیتر هستم!» ؟

– صادقانه بگویید، همیشه اتاق های هتل را به هم میریزید؟

– چه کاری را دوست دارید انجام بدهید، آنچیزی که از شما نمیشه انتظار داشت؟

– وقتی روی صحنه شعر را فراموش می کنید چگونه می خوانید؟

“اطلاعات بیشتر در انجمن”

 


منبع:

  • مجله Sueddeutsche Zeitung