امروز برابر است با :31 مه, 2020

باغچه ای در ونوس – ۱۹۸۷

[su_spoiler title=” In 100 Years” style=”fancy”]

در طول صد سال

خارج از دروازه های آسمان
آه اسب تک شاخ افسانه ای آنجا زندگی می کند
من چشمانم را می بندم و تا هفت می شمارم
آه این دنیا خانه من نیست
قلبی شکسته در خطر است
و بالشی مرطوب از اشک
می توانی غریبه ها را ببینی ؟

غوطه ور در رنج و نگرانی
می توانی و جودم قلبم را حس کنی ؟
نازنینم تسلیم نشو
امشب می توانی عشق مرا درک کنی ؟
در طول سال
عشق ممنوع می شود
در صد سال آینده
در طول صد سال

عشق ممنوع خواهد بود در این شهر تنها و دل شکسته
در طول صد سال
عشق ممنوع خواهد بود .
تمام رویا هایت خواهند مرد
در طول صد سال

عشق ممنوع خواهد بود
و امیدهایت زنده نخواهند ماند
ع.ش.ق
در قلب من عشق ممنوع خواهد بود
گوش کن ، قلبم به تپش در آمده
ع.ش.ق

تو از میان آتش نظاره گری
کامپیوترها در همه جا گسترده شده اند
اوه تو سوارکاری با تفنگ هستی[/r] [r]اینجا و آن جا را کنترل می کنی
و تو نامه های عاشقانه قدیمی را می خوانی که
نقاشی شده اند در دریا

اوه عزیزم اصلا مهم نیست
که تو تمام احساسات خود را گم کرده ای
می توانی ،وجود قلبم را حس کنی ؟
عزیزم تسلیم نشو
امشب می توانی عشق مرا درک کنی ؟

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” Don’t Let It Get You Down” style=”fancy”]

معنییییی

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”  Who Will Save The World” style=”fancy”]

چه کسی جهان را حفظ خواهد کرد

پدر آنها نوشته بودند
درباره نقطه بدون بازگشت
سربازان خواهند آمد و
اوه ، آن ها می آیند برای سوزاندن
پدر گفت) – اوه پسر ، ما امید تو را برای زندگی نیاز داریم
اوه پسر ، تو خیلی چیز ها برای دادن داری
اوه پسر ، نگذار که این (خیال) تو را به زمین بزند

چه کسی ، عزیزم ، چه کسی جهان را حفظ خواهد کرد ؟(این خیلی دور نیست
چه کسی ، عزیزم ، جهان را نجات خواهد داد ؟ (زمانی که قهرمانان تامل کنند
من برای مردن خیلی جوانم
من برای مردن خیلی جوانم

پدر ، من نگاه می کردم
از میان رنگین کمان اشک
تو را خیلی تنها پیدا کردم
اوه آن ها در وحشت من طرح می کشند
پدر گفت) اوه پسر ، من به اندازه کافی برای دانستن پیر هستم
اوه پسر ، آن طرح ها این آزار ها و اذیت ها هستند تا رشد کنند
اوه پسر ، به این اجازه نده تا تو را زمین بزند

چه کسی ، عزیزم ، چه کسی جهان را حفظ خواهد کرد ؟(این خیلی دور نیست
چه کسی ، عزیزم ، جهان را نجات خواهد داد ؟ (زمانی که قهرمانان تامل کنند
من برای مردن خیلی جوانم
من برای مردن خیلی جوانم

چه کسی ، عزیزم ، چه کسی جهان را حفظ خواهد کرد ؟(این خیلی دور نیست
چه کسی ، عزیزم ، جهان را نجات خواهد داد ؟ (زمانی که قهرمانان تامل کنند
من برای مردن خیلی جوانم
من برای مردن خیلی جوانم

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” A Telegram To Your Heart” style=”fancy”]

تلگرافی به قلب تو

اوه به خابم بیا
با نقابی از تنهایی
تو دیوانه ای کوجولو
به نظر می رسد کلمات از بیان کردنش ناتوانند
اه فقط تنهایی توست که می تواند نشانش دهد
من می دانم که تو برای من ساخته شده ای
و اکنون وقت عشق و عاشقی است

تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به عشق تو
نوازش هایت را کم دارم
عزیزم ان چیز را نیاز دارم
تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به فکر توعزیزم
نوازش هایت را نیاز دارم
همیشه مثل بار اول

تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به روح تو
تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به روح تو

شروع ان در اسمان است
من در دنیای تنهایی تو گم شده بودم
من در انجا برای همیشه خواهم ماند
اه تو می خواهی دختر عزیز من باشی
انجا چیزهای بیشتری برای زندگی باید باشد
حواست را جمع کن
عشق ما زنده خواهد ماند تا
عشقت را امشب با من تقسیم کنی

تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به عشق تو
نوازش هایت را کم دارم
عزیزم ان چیز را نیاز دارم
تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به فکر توعزیزم
نوازش هایت را نیاز دارم
همیشه مثل بار اول

تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به روح تو
تلگرافی به قلب تو
تلگرافی به روح تو

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” It’s Christmas” style=”fancy”]

کریسمس است

تنهایی در کریسمس چه کار میکند ؟
زن بهترین دوست مرد است
اینجا مردمانی در تنهایی هستند ، بانو
برای یک کمک صبر کن
اینجا کوهی به اندازه کافی بلند نیست
آسمان مرا خواهد فرستاد
تو در دریای عشق نقاشی می کنی ، بانو
هرگز خودت را آزاد نکن
من قلبی از خورشید دارم
و تو هرگز تنها نخواهی بود
روزهایی از شادی خواهیم داشت – عشق من

اوه عزیزم ، کریسمس است و من به تو قلبم را می دهم
اوه ، کریسمس است – از اولین شروع
اوه عزیزم ، کریسمس است – برایت سالی شاد آرزو می کنم
اوه ، کریسمس است – برایم دعا کن که اینجا باشی

تنهایی در سال نو چه کار میکند ؟
نهایی چه کار می کند ؟
من از میان اشک هایت نگاه می کردم ، عزیزم
احساس خاطرات با تو
رویاها چیزی جز احساسات نیستند
ولی آن ها به واقعیت خواهند پیوست
تمام صمیمیت شیرینت را به من بده
عزیزم ، دارم تو را از دست می دهم
من قلبی از خورشید دارم
و تو هرگز تنها نخواهی بود
روزهایی از شادی خواهیم داشت – عشق من

اوه عزیزم ، کریسمس است و من به تو قلبم را می دهم
اوه ، کریسمس است – از اولین شروع
اوه عزیزم ، کریسمس است – برایت سالی شاد آرزو می کنم
اوه ، کریسمس است – برایم دعا کن که اینجا باشی

اوه عزیزم ، کریسمس است و من به تو قلبم را می دهم
اوه ، کریسمس است – از اولین شروع
اوه عزیزم ، کریسمس است – برایت سالی شاد آرزو می کنم

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”  Don’t Loose My Number” style=”fancy”]

شماره ام را گم نکن

زن بهترین دوست مرد است
و من در شبی برای عشق گریه می کردم
عزیزم ، در میان رنگین کمان و
برای آن شیرین خواهم دوید ، مرهم شیرین
اوه ، درکنار هم
تمام عشق و احساساتم را تقدیم خواهم کرد

شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من برایت منتظر می مانم
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای … عشق

الماس ها برای همیشه اند بانو
آنها را برای یک روز بارانی نگاه دار
من فقط می خواهم تا دنیایت باشم
چیزی برایم نمانده تا بگویم
اوه ، چشم در چشم
تمام عشق و احساساتم را تقدیم خواهم کرد

شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من برایت منتظر می مانم
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای … عشق

شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای
شماره ام را گم نکن ، بانو – من برایت منتظر می مانم
شماره ام را گم نکن ، بانو – من شایسته ام برای … عشق

شماره ام را گم نکن

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” Slow Motion” style=”fancy”]

حرکت اهسته

اشکهایم تمام شدنی نیستند
در پشت این خنده های ظاهری من
تو نزدیکترین چیز به بهشتی
عزیزم
این جهان خانه ی من نیست
عشق در یک منطقه ی خطرناک است
وبعضی قلبها بهتر است
دست نخورده باقی بماندعزیزم…

اهسته حرکت کن عزیزم
در کنارم باش
اهسته ی اهسته حرکت کن عزیزم
تا عمق وجودم
اهسته حرکت کن عزیزم
( با انکه می دانم حقیقت ندارد)
ولی به تو عادت کرده ام
اهسته حرکت کن عزیزم
سرشار از غرور
اهسته اهسته حرکت کن عزیزم
من اشک ریخته ام
اهسته اهسته حرکت کن عزیزم
زیرا که عشق فقط دلیلش را می داند
( ومی دانم که احساس مرگ دارم)

یک عشق واقعی هرگز پایانی ندارد
در درون عشق من زندگی وجود دارد
عشق را از او بگیر . عشق من
انها احتیاجی ندارند
در حالی که من بسیار به تو محتاجم
اری عزیزم فقط خدا می داند
که من بدون عشق تو در خود گم گشته ام عزیزم..

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” Locomotion Tango” style=”fancy”]

رقص تانگو

عشق دروغ است عشق الوده کننده است
رازهای تنهاییم را با تو می گویم
عشقمان زنده است عشقمان زنده است
نامه ها نوشته شده اند حرفها گفته شده اند
برخی قلبها بهتر است هیچگاه شکسته نشوند
عشقمان زنده است عشقمان زنده است
ذره به ذره . قدم به قدم
ما افکار پلید را خواهیم کشت
و با قلبهایی در گرو یکدیگر
و شانه به شانه
عشق هیچگاه پنهان نخواهد شد…

رقص تانگو
بر روی رنگین کمان تنهایی
اری عزیزم ما خواهیم رقصید
منتظر قهرمان نباش
رقص تانگو
بر روی رنگین کمان تنهایی
اری ما عاشقانه خواهیم رقصید
بانوی من…

از مشاهده ی رقص تو در تاریکی
جنب و جوشی در قلبم پدید می اید
که به ما اجازه ی اغاز کردن می دهد
پس بیا در زیر نور ماه برقصیم…

عزیزم تو در انتظاری و اشک میریزی
این نادان ها را با دروغهایشان تماشا کن
عشقمان زنده است عشقمان زنده است
چه چیزی می تواند عشق تو را نابود کند؟
چه مقدار طول می کشد تا ان را بدست اوری؟
عشقمان زنده است عشقمان زنده است
ذره به ذره . قدم به قدم
ما افکار پلید را نابود خواهیم کرد
و با قلبهایی در گرو یکدیگر
شانه به شانه . عشق هیچگاه پنهان نخواهد شد..

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” Good Girls Go To Heaven” style=”fancy”]

دختران خوب به بهشت می روند

دختران خوب به بهشت می روند
اری دختران خوب به بهشت می روند
شاید عزیزم هنگامی که شب فرا رسد
تنهایی تو را صدا کند
اری در ان موقع مرا صدا کن
اری لطفا مرا صدا کن
رویاهایت هیچگاه دروغ نمی گویند
حداقل با لبخندی ساختگی
فقط مرا صدا کن . اری لطفا مرا صدا کن
و من تو را سوار بر رنگین کمان خواهم کرد
قلب من هنوز می تپد
و من رنگین کمانی در چشم دارم…

دختران خوب به بهشت می روند
دختران بد به همه جا
دختران خوب به بهشت می روند
ولی دختران بد همه جا هستند
فقط بیاو عشقم را در درون خودت حس کن
و ان هنگام که غمگینی مرا صدا بزن
عشقی برای پنهان کردن وجود ندارد
و تمام انچه امشب میبینی
همان است که بدست می اوری

اری . کاری میکنم که امشب تمام رویاهایت به واقعیت بپیوندد
ولی برای ان بایستی دو نفر باشیم
اه لطفا صدایم کن . صدایم کن
من چون ۰۰۷ در تاریکی هستم
لطفا صدایم کن . صدایم کن
در چشمانم یک مرد ویک کودک می بینم
من از این دروغها متنفرم
زیرا یک رنگین کمان هنوز زنده است…

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”In 100 Years – Reprise” style=”fancy”]

معنیی

[/su_spoiler]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *